Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene

Ligestillingskonference i Helga Netværk den 20.januar 2024

Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene. Ligestilling, inklusion og diversitet bidrager positivt på alle planer, skaber bedre løsninger og en god bundlinje med sorte tal. Det vil jeg arbejde for i Rødovre.

Vores mål er stadig frihed, lighed og solidaritet – for alle. De socialdemokratiske mål er enkle og klare:

  • At give det enkelte menneske frihed og tryghed til at udnytte sine evner og realisere sine drømme
  • At sikre mennesker uanset social, religiøs eller etnisk baggrund retten til og mulighederne for at leve og være aktive medborgere i et retfærdigt demokratisk samfund med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
  • At udbrede demokrati, demokratisk socialisme, global lighed, international solidaritet og sikkerhed 

Jeg er optaget af ligestilling og deltager i Helga Netværk, som er et netværk for socialdemokratiske kvinder og opkaldt efter socialdemokraten Helga Larsen, der var en af de første kvinder i Folketinget. Formålet med Helga Netværk er at få flere S-kvinder engageret i politik – og i S-organisationen. Helga Netværk har fokus på at fremme ligestilling – og på at diskutere ligestilling og ligestillingstiltag.

Jeg mener, det er vigtigt, at langt flere kvinder stiller op til kommunal-, regional- og folketingsvalgene, end tilfældet er i dag. Ligeså at flere kvinder deltager i bestyrelser og har ledende topposter både i den private og offentlige sektor. Fordelingen af valgte kvindelige og mandlige parlamentarikere i Danmark kan læses her

Danmark er faldet fra en femteplads i 2015 helt ned til 32.pladsen i World Economic Forums (WEF) Global Gender Gap Index 2022. Ser vi på antallet af kvinder i ledelse er det heller ej godt. Her lander Danmark i 2022 på en placering som nummer 95.

Det er ikke godt nok. Det er ekstremt afgørende for arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og vores muligheder for hver især at leve det liv, vi ønsker, at vi har ordentlig ligestilling i Danmark. Alligevel halter det med at have en konstruktiv samtale om, hvad vi kan gøre for at skabe mere ligestilling. Sammen kan vi tale og gøre det meget bedre, så vi får reel ligestilling og opfylder FNs Verdensmål #5 i Danmark. Se Danmarks Statistik her

Det er væsentligt at stille spørgsmål som: Hvad skal der til hos jer, for at det hele bliver mere retfærdigt og udviklende både for kvinder og mænd i jeres arbejdsfællesskab? Hvordan kan arbejdsmiljøet styrkes, så både faglighed og kompetencer bliver sat i spil og værdsættes lige meget – også i løn – uanset køn. Læs mere om løngab mellem kvinder og mænd i EU her

Hvordan sikrer vi en høj kønsbalance, inklusion og diversitet både vertikalt og horisontalt?

Læs mit debatindlæg i Rødovre Lokal Nyt den 15.02.23 her

Læs mere i vores partiblad, hvor jeg har en artikel om ligestilling og ligestillingskonferencen i 2020 .

#SammenOmLigestilling #ligestilling #inklusion #diversitet #arbejdsfællesskab #ledelse #bæredygtigudvikling #fællesomligestilling