Sammen om ligestilling

Vores mål er stadig frihed, lighed og solidaritet – for alle. De socialdemokratiske mål er enkle og klare:

  • At give det enkelte menneske frihed og tryghed til at udnytte sine evner og realisere sine drømme
  • At sikre mennesker uanset social, religiøs eller etnisk baggrund retten til og mulighederne for at leve og være aktive medborgere i et retfærdigt demokratisk samfund med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
  • At udbrede demokrati, demokratisk socialisme, global lighed, international solidaritet og sikkerhed 

Jeg er optaget af ligestilling og deltager i Helga Netværk, som er et netværk for socialdemokratiske kvinder og opkaldt efter socialdemokraten Helga Larsen, der var en af de første kvinder i Folketinget. Formålet med Helga Netværk er at få flere S-kvinder engageret i politik – og i S-organisationen. Helga Netværk har fokus på at fremme ligestilling – og på at diskutere ligestilling og ligestillingstiltag.

Jeg mener, det er vigtigt, at langt flere kvinder stiller op til kommunal-, regional- og folketingsvalget, end tilfældet er i dag. Ligeså at flere kvinder deltager i bestyrelser og har ledende topposter både i den private og offentlige sektor. Danmark har en 29.-plads i verden, hvad angår ligestilling mellem køn. Det er ikke godt nok. Det er ekstremt afgørende for arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og vores muligheder for hver især at leve det liv, vi ønsker, at vi har ordentlig ligestilling i Danmark. Alligevel halter det med at have en konstruktiv samtale om, hvad vi kan gøre for at skabe mere ligestilling. Sammen kan vi tale og gøre det meget bedre, så vi får reel ligestilling.

Læs mere i vores partiblad, hvor jeg har en artikel om ligestilling og ligestillingskonferencen.

#SammenOmLigestilling