Mere liv i byens rum

Vi skal skabe muligheder for oplevelser i byens uderum. Med dans, sang, musik, bevægelse, kunst og kultur opstår nye fællesskaber på tværs af alder og køn. Det er vigtigt.

Da jeg var på ferie og rejste rundt på Cuba for en del år siden, blev jeg fuldstændig overvældet af al den musik, dans og sang, som flød ud alle steder i gader og stræder. Skoleelever sang og dansede udenfor. Musikken strømmede ud fra højtalerne inde fra caféerne. Folk dansede ude på gaderne i gummisko eller sandaler. Dygtige musikere spillede på gaderne, og der var altid mulighed for at få en dans – enten alene eller i selskab med flere. Kulturen var særligt kendetegnet ved, at her er vi i bevægelse sammen med musikken og dansen. Vi mærker livet på godt og ondt enten ved at være med eller kigge på det liv, som udspiller sig i gaderne.

Livet udenfor kan noget særligt, hvis vi bare giver det opmærksomhed. Jeg brænder for, at vi skaber muligheder for oplevelser i byens uderum. Med dans, sang, musik, bevægelse, idræt, kunst og kultur skaber vi nye fællesskaber på tværs af alder og køn. Det har vi brug for – og det gør os godt både mentalt og fysisk.

Jeg arbejder for at skabe rammer for at etablere områder i byen, hvor det er muligt at danse, skabe bevægelse og være sammen med andre – også gerne en fast danseplads. Så vi kan mødes i det fri og skabe nye fællesskaber på tværs af alder og køn.

Kultur- og fritidslivet er en meget vigtig del af Rødovre og skal baseres på foreninger og lokale ildsjæle. Det støttes af og sker i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Ved at skabe større sammenhæng mellem sundhedsaktiviteter, brugere og foreninger i byens rum, skaber det mere bevægelse og sundhed for alle. Det kan fx ske ved projekter med fokus på fysisk og mental sundhed i det fri. Det kan også være at bygge bro mellem kulturprojekter og børn, unge og voksne i udsatte positioner, så der skabes nye muligheder og dialoger for fremtiden for den enkelte og i nye fællesskaber.

Jeg arbejder for, at de frivillige sociale foreninger, kulturelle- og idrætsforeninger samt aftenskoler får de bedste rammer som muligt at udøve deres virke i. Det er vigtigt, fordi foreninger og aftenskoler gør en vigtig forskel i lokalsamfundet og bidrager aktivt til vores fællesskab i alle aldersgrupper. Foreninger og aftenskoler bidrager med at mindske ensomheden blandt medborgere, og det skal der fortsat støttes op om. Ligesom ildsjæle og civilsamfundet fortsat skal inddrages, når vi skal finde nye veje til social bæredygtighed i Rødovre.