Kommunalpolitiker med 3 mærkesager

Sammen skal vi få Rødovre godt videre i en bæredygtig retning!

Jeg blev medlem af Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune den 26.november 2019. Her er jeg næstformand i Social- og Sundhedsudvalget samt medlem i Kultur- og Fritidsudvalget.

Mit motto er: “Sammen om et bæredygtigt Rødovre”.

Jeg søger det brede samarbejde og vilje til at stå sammen om Rødovre. Samarbejde og stabilitet er grundpillerne og kendetegnende for Socialdemokratiet i Rødovre. Det skal fortsætte og styrkes, fordi opgaverne løses bedst, når vi er sammen om det. Sådan er det også i forhold til kommunalbestyrelsens arbejde.

Socialdemokratiet har altid stået i spidsen for Rødovre Kommune. Den røde tråd gennem alle årene har været at skabe en stærk velfærdskommune, der tager sig godt af sine borgere, uanset om det er børn, unge eller ældre. Rødovre er et stærkt lokalsamfund. Vi er et fællesskab, hvor alle bidrager med det, de kan. Og her er plads til alle.

Jeg vil fortsat udvikle Rødovre i samarbejde med vores borgere, foreninger, virksomheder og boligselskaber, fordi opgaverne løses bedst, når vi er sammen om det. Sådan er det også i forhold til kommunalbestyrelsens arbejde. Jeg lægger vægt på et bredt politisk samarbejde med stabilitet i Rødovre mellem alle politiske partier i kommunalbestyrelsen.

Mine 3 mærkesager:

Jeg brænder for:

  1. Sammen om en bæredygtig by. Rødovre skal være grøn, bæredygtig og klimarobust. Vi skal i samarbejde med borgere, foreninger, erhvervsliv og boligselskaber udvikle vores by. Det skal være trygt, attraktivt at bo og drive virksomhed her.
  2. Lighed i sundhed. Vi skal passe godt på vores børn, unge og ældre i udsatte positioner. Den enkelte borger skal inddrages og opleve at få et sammenhængende forløb. Det skal ske med forebyggende og koordinerede indsatser med deltagelse af pårørende og netværk. I tæt samarbejde med regionen både når det gælder psykiatri og fx kræft.
  3. Mere liv i byens rum. Vi skal skabe muligheder for oplevelser i byens uderum. Med dans, sang, musik, bevægelse, kunst og kultur opstår nye fællesskaber på tværs af alder og køn. Det er vigtigt.

Ud over mine 3 lokale mærkesager arbejder jeg for, at så meget af den socialdemokratiske politik bliver ført ud i livet. Det sker med afsæt i vores lokale valgprogram udarbejdet af Partiforeningen i Rødovre.

Vores mål er stadig frihed, lighed og solidaritet – for alle.

Tillidsposter:

Medlem – Folkeoplysningsudvalget

Næstformand – bestyrelsen i Ungecenter2610

Medlem – Fredningsnævnet for København

Suppleant – Hegnsynet

Suppleant – Vestbad

Suppleant Kommunalpolitisk Topmøde

Suppleant til Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning

Suppleant til Valgbestyrelse ved kommunale valg

Jeg kan altid kontaktes på birgitte.glifberg@rk.dk