Lighed i sundhed

Vi skal passe godt på vores børn, unge og ældre i udsatte positioner. Mennesket skal være i centrum og den enkelte borger skal inddrages og opleve at få et sammenhængende forløb. Det skal ske med forebyggende og koordinerede indsatser med deltagelse af pårørende og netværk. I tæt samarbejde med regionen både når det gælder psykiatri og fx kræft.

Det blev et vendepunkt for mig, da min afdøde søster fik en psykisk lidelse og hendes spæde datter blev anbragt i familiepleje for 26 år siden. Mødet med psykiatrien og systemet som pårørende blev en øjenåbner for mig. Jeg blev totalt rystet. Jeg så en psykiatri, som ikke fungerede optimalt og oplevede på egen krop, at pårørende ikke blev inddraget tilstrækkeligt undervejs.

I dag har vi stadig udfordringer med psykiatrien, brobygning mellem region og kommune og inddragelse af netværk og pårørende. Derfor arbejder jeg for lighed i sundhed. Børn, unge og ældre i udsatte positioner skal ha´ den fornødne støtte og hjælp. Den enkelte borger skal inddrages og opleve at få et sammenhængende forløb. Det skal ske med forebyggende og koordinerede indsatser med deltagelse af pårørende og netværk. I tæt samarbejde med regionen både når det gælder psykiatri og fx kræft.

Det betyder for mig, at når borgeren fx kommer hjem fra et psykiatrisk afsnit eller en kræftafdeling, skal borgeren ikke først selv finde ud af, hvordan der skabes sammenhæng og helhed i egen rehabilitering eller recoveryproces. Personalet står klar til at skabe helhed og sammenhængende forløb sammen med borgeren. Det skal ske med afsæt i borgerens ønsker og udskrivelsessamtalen med inddragelse af de pårørende og netværk, hvor borgeren ønsker det. Der skal altid være hjælp at hente, og kommune og region må sørge for, at ingen borger kan falde imellem to systemer.

Jeg støtter op om boligselskabernes mulighed for at ansætte boligsociale medarbejdere i samarbejde med kommunen i boligområder med behov.

Jeg arbejder for større åbenhed om psykiske lidelser og afstigmatisering i vores samfund, og vi støtter den enkeltes mulighed for at få en god og tryg hverdag. Hvor vi tager afsæt i borgerens håb, selvbestemmelse og muligheder for at få et godt hverdagsliv. Vi skal fortsat sætte fokus på særligt udsatte grupper i kommunen bl.a. gennem akut rådgivning til personer med psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed samt deres pårørende.