Første møde i Beskæftigelsesudvalget

Så fik vi afholdt årets første møde i Beskæftigelsesudvalget. Jeg ser frem til et spændende arbejde i udvalget de næste 4 år 🌹 Jf. Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt skal Beskæftigelsesudvalget træffe afgørelser i sager om hjælp til enkeltpersoner på beskæftigelsesområdet. Denne kompetence er uddelegeret til forvaltningen. Derudover varetager Beskæftigelsesudvalget den umiddelbare forvaltning af opgaver på Beskæftigelsesområdet, herunder:

  • Myndighed på det borgerrettede og virksomhedsrettede område
  • Beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte
  • Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • Kompensation for handicappede i erhverv
  • Den kommunale ungeindsats mellem 16 og 25 år
  • Integrationsindsats af flygtninge og indvandrere- Danskundervisning til voksne udlændinge
  • Samarbejde med lokale og regionale virksomheder- Kriminalitetsforebyggelse, specielt ungeindsats og SSP
  • Koordinering af den samlede beskæftigelsesindsats på landsplan herunder samarbejdet med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Det Regionale Beskæftigelsesråd
  • Drift af anlæg og arealer under udvalgets område, herunder Jobcentret på Else Sørensens vej 1

På beskæftigelsesområdet har vi en del politikker, som vi tager afsæt i for den kommende periode👇hvortil der knyttes handleplaner med henblik på udmøntning af de politisk vedtagne målsætninger.

#beskæftigelse #bæredygtigudvikling #birgitteglifberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *