Tid til sommerferie! det har været en travl periode…

Så er det snart tid til sommerferie. Det har været nogle travle måneder, hvor der er drøftet og behandlet mange vigtige sager i udvalgene og i Kommunalbestyrelsen.

I Kommunalbestyrelsen har vi bl.a. fået vedtaget sag nr.104 Kommuneplan 2022 – endelig vedtagelse, som for første gang er digital. Den sætter retning og rammerne for især den fysiske udvikling af Rødovre de kommende år og bl.a. er blevet til på baggrund af et borgermøde og en otte ugers høringsperiode, hvor der indkom 41 høringssvar, som gav anledning til ændringer og justeringer.

Vi har også fået forhåndsgodkendt sag nr. 112 Klimahandlingsplanen – DK2020, som er et af kravene for at deltage i DK2020. Klimahandlingsplanen er kommunens bud på vejen frem mod at blive CO2-neutral i 2050, og indeholder 50 forskellige indsatser, som på forskellig vis bidrager til, at vi kommer i mål. Nu venter der et arbejde med at få borgere, virksomheder og foreninger til at deltage i at få indfriet de mange mål.

Læs mere om sagerne fra Kommunalbestyrelsesmødet den 21.juni 2022 her

Som noget nyt har vi i Økonomiudvalget besluttet, at borgere fra 15.juni 2022 og fremadrettet har mulighed for at orientere sig i den økonomiske oversigt, når den præsenteres for os politikere på Økonomiudvalgsmødet, sag nr. 132 Økonomisk Oversigt – juni 2022. Sagen er derfor på den åbne dagsorden fra nu af. I Økonomisk Oversigt præsenteres Økonomiudvalget for hvordan det går med økonomien i Rødovre Kommune. Den giver et overblik over forventede mer- og mindreudgifter i forhold til de penge der er afsat til de enkelte udvalg. Desuden indgår der en opfølgning på likviditeten pr. ultimo maj 2022.

Læs mere om sagen fra Økonomiudvalget den 15.juni 2022 her

På Beskæftigelsesområdet er ledigheden faldende i Rødovre Kommune, hvilket er drøftet og behandlet på sag nr.23 Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 1 kvt. 2022.07.06

Læs mere om sagen fra Beskæftigelsesudvalgsmødet den 7.juni 2022 her

I Børn- og Ungeudvalget har der også været afholdt møder. Her drøfter og behandler vi børns og unges sociale forhold, herunder sager om anbringelse uden for hjemmet. Udvalgets sager er lukkede sager.

Læs mere om udvalgets arbejde her

Dejlig ferie til jer – her står den på 3 ugers ferie rundt om i Danmark.

Kommunalpolitisk Topmøde 17.-18.marts 2022

Så er jeg hjemme efter mit første Kommunalpolitisk Topmøde 17.-18.marts 2022 i Ålborg. Det har været et par super spændende dage, hvor delegerede fra landets kommuner har deltaget i “Sammen om Fremtidens velfærd”. Dagene har budt på interessante oplæg, politiske dagsordener og økonomiske tendenser, som betyder noget for den nære velfærd nu og i fremtiden.

Der har været oplæg om de globale rammer for velfærdssamfundet, og hvordan den kommunale velfærd er under udvikling. Der var også partilederdebat, hvor regeringen og partilederne diskuterede velfærdssamfundets fremtid og udfordringer set i lyset af den seneste tids begivenheder.

Fredagens tema: “Sammen om en grønnere fremtid” satte spot den grønne omstilling. Forandringer kræver stærkt politisk lederskab, der kan sætte retning for indsatsen, og som kan være ledetråde for borgere og virksomheder, som skal gøre den grønne omstilling til virkelighed.

Der var mange gode bud på, hvad der skal til, for at transformationen mod en grønne omstilling kan lykkes. Udover politisk lederskab og retning, kan den enkelte borger og virksomhed også gøre meget.

Der blev talt om pension, og hvor vi har investeret vores penge (fremmer man den grønne omstilling qua sine investeringer?). Vores valg af transportmidler, og hvordan vi transporterer os rundt, kan også understøtte et grønnere miljø og mindske CO2 udledningen. Opvarmning af vores huse og energiforsyning er helt centralt, og her er det vigtigt, at opvarmningen på sigt sker uden fossile brændstoffer.

Den enkelte virksomhed kan også sætte fokus på at finde grønne løsninger, som både bidrager til at indfri FNs 17 verdensmål og samtidig gør virksomhederne attraktive, som leverandører eller underleverandører i samarbejdet med kommunerne.

Der er fortsat masser at tage fat på for den enkelte borger og virksomhed i Rødovre, men også i Kommunalbestyrelsen og det nye Klima- og Naturudvalg. Ved samarbejde, partnerskaber og ved at skabe nye løsninger på tværs kan vi sammen nå langt om at gøre Rødovre endnu grønnere ❤️💚🌹

#grønnereRødovre #bæredygtighed #grønomstilling #BirgitteGlifberg #naturogmiljø #klimaognatur