Budget 2023 – budgetoverslagsår 2024-2026 vedtaget 4.oktober 2022

I dag mødtes Kommunalbestyrelsen til 2.behandling af Budgetforslag 2023 – budgetoverslagsår 2024-2026. Det er en enig Kommunalbestyrelse med alle partierne bag, som i dag har gennemgået og vedtaget budgetforslaget med administrationens tekniske ændringsforslag og de fælles politiske ændringsforslag fra grupperne A, C, F, V, og Ø jf. afstemningshæftet.

Vi har valgt et statsgaranteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2023. Vi har fastlagt en kassebeholdning og kirkeskatten for 2023 fastsættes uændret til 0,72%.

Vi har vedtaget besparelser på ca. 38 mio.kr. hvilket kan lyde af mange penge, men vi har valgt at føre en økonomisk ansvarlig politik for at sikre det bedste udgangspunkt for vores by og borgerne både nu og fremtiden.

Ordførerne gav i dag udtryk for, at det har været en budgetforhandlingsproces, som har været præget af ordentlighed og tillid med god dialog blandt parterne. Jeg er stolt af at være en del af en Kommunalbestyrelse, hvor vi finder de svære løsninger sammen og står sammen om budgettet, fordi vi ved i Rødovre, at de bedste resultater opnår vi ved at samarbejde bredt på tværs af partier med tillid til hinanden og i en ordentlig tone.

Du kan læse mere om 2.behandlingen af budgettet her

Budget 2023 Rødovre Kommune

Tid til sommerferie! det har været en travl periode…

Så er det snart tid til sommerferie. Det har været nogle travle måneder, hvor der er drøftet og behandlet mange vigtige sager i udvalgene og i Kommunalbestyrelsen.

I Kommunalbestyrelsen har vi bl.a. fået vedtaget sag nr.104 Kommuneplan 2022 – endelig vedtagelse, som for første gang er digital. Den sætter retning og rammerne for især den fysiske udvikling af Rødovre de kommende år og bl.a. er blevet til på baggrund af et borgermøde og en otte ugers høringsperiode, hvor der indkom 41 høringssvar, som gav anledning til ændringer og justeringer.

Vi har også fået forhåndsgodkendt sag nr. 112 Klimahandlingsplanen – DK2020, som er et af kravene for at deltage i DK2020. Klimahandlingsplanen er kommunens bud på vejen frem mod at blive CO2-neutral i 2050, og indeholder 50 forskellige indsatser, som på forskellig vis bidrager til, at vi kommer i mål. Nu venter der et arbejde med at få borgere, virksomheder og foreninger til at deltage i at få indfriet de mange mål.

Læs mere om sagerne fra Kommunalbestyrelsesmødet den 21.juni 2022 her

Som noget nyt har vi i Økonomiudvalget besluttet, at borgere fra 15.juni 2022 og fremadrettet har mulighed for at orientere sig i den økonomiske oversigt, når den præsenteres for os politikere på Økonomiudvalgsmødet, sag nr. 132 Økonomisk Oversigt – juni 2022. Sagen er derfor på den åbne dagsorden fra nu af. I Økonomisk Oversigt præsenteres Økonomiudvalget for hvordan det går med økonomien i Rødovre Kommune. Den giver et overblik over forventede mer- og mindreudgifter i forhold til de penge der er afsat til de enkelte udvalg. Desuden indgår der en opfølgning på likviditeten pr. ultimo maj 2022.

Læs mere om sagen fra Økonomiudvalget den 15.juni 2022 her

På Beskæftigelsesområdet er ledigheden faldende i Rødovre Kommune, hvilket er drøftet og behandlet på sag nr.23 Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 1 kvt. 2022.07.06

Læs mere om sagen fra Beskæftigelsesudvalgsmødet den 7.juni 2022 her

I Børn- og Ungeudvalget har der også været afholdt møder. Her drøfter og behandler vi børns og unges sociale forhold, herunder sager om anbringelse uden for hjemmet. Udvalgets sager er lukkede sager.

Læs mere om udvalgets arbejde her

Dejlig ferie til jer – her står den på 3 ugers ferie rundt om i Danmark.