1.behandling af Budgetforslag 2024 – budgetoverslagsår 2025-2027, sag nr. 156 i ØU den 30.august 2023

I dag har Økonomiudvalget 1.behandlet Budgetforslaget for 2024-2027.

De seneste år har verden omkring Rødovre Kommune haft en markant indflydelse på mulighederne for sikker økonomistyring og budgetter i balance. Processen med at få bragt budgetforslaget for det kommende år i overensstemmelse med den økonomiske politik har af samme grund også været vanskelig i år. Det skyldes i høj grad eksterne faktorer som følge af den samfundsøkonomiske usikkerhed, der er fulgt i kølvandet på coronapandemien, krig i Ukraine og historisk høj inflation. Men det skyldes også at Rødovre vokser, og det øger kapacitetspresset og investeringsbehovet på kommunens tilbud og institutioner.

Som vækstkommune står vi lige nu i en vanskelig økonomisk situation, som kalder på, at vi sammen i Kommunalbestyrelsen finder gode og fælles løsninger. I vores økonomiske politik har vi vedtaget, at vores likviditet gennemsnitligt skal være 150 mio.kr., så vi altid kan handle hurtigt, effektivt og bremse op, når det er nødvendigt. Likviditeten og en kasseopbygning er derfor et fokusområde både for 2024 men også i årene efter. Læs mere om budgetforslaget for 2024-2027 her

Den videre proces er:

Politisk 1. behandling
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget: 30. august 2023.
Skema til Politiske ændringsforslag udsendes til gruppeformændene: 30. august 2023.
Tekniske ændringsforslag lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen: 4. september 2023.
Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget: 5. september 2023.
Frist for gruppeformænd til at aflevere Politiske ændringsforslag kl. 12.00: 18. september 2023.

Politisk 2. behandling
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 27. september 2023.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 3. oktober 2023.
Budgettet lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen m.fl.: 3. november 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *