Regeringen Mette Frederiksen II

I dag er en historisk dag, hvor vi har fået en flertalsregering hen over midten med de tre partier Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

23 ministre er udpeget til Regeringen Mette Frederiksen II, fordelt på partierne: 11 (A), 7 (V) og 5 (M).

Regeringen Mette Frederiksen II:

1) Statsminister Mette Frederiksen (A)

2) Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen

3) Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

4) Finansminister Nicolai Wammen (A)

5) Økonomiminister Troels Lund Poulsen

6) Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde

7) Justitsminister Peter Hummelgaard (A)

8) Kulturminister Jakob Engel-Schmidt

9) Erhvervsminister Morten Bødskov (A)

10) Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (A)

11) Miljøminister Magnus Heunicke (A)

12) Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (A)

13) Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (A)

14) Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (A)

15) Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (A)

16) Skatteminister Jeppe Bruus (A)

17) Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen

18) Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm

19) Transportminister Thomas Danielsen

20) Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund

21) Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre

22) Ældreminister Mette Kierkgaard

23) Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard 

Den nye regering trækker nu i arbejdstøjet for at implementere det politiske grundlag for Danmarks regering Ansvar for Danmark

Læs det nye regeringsgrundlag her

Kæmpe tillykke til alle vores nye ministre og også en stor tak til afgående ministre, som har ydet en formidabel indsats de sidste 3,5 år

Jeg ser frem til at følge regeringens arbejde og skubbe politisk på, hvor det er muligt.

Kommunalbestyrelsesmøde 31.08.21

Som altid er der spændende sager på dagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet, som vi skal drøfte og træffe beslutning om. Jeg vil fx nævne:

Affaldsplan 2022-2033, sag nr. 129

Affaldsplanen 2022-2033 skal godkendes og sendes i otte ugers høring. Affaldsplanen danner grundlag for kommunens indsatser og målsætninger på affaldsområdet de næste seks år og indeholder 22 aktiviteter fordelt over fem temaer. De fem temaer handler om: Mere sortering og genanvendelse, udvikling af indsamlingsordninger, genbrug og cirkulær økonomi, erhvervsaffald og ny teknologi.

Den overordnede målsætning i planen følger den nationale målsætning om 55 % genanvendelse i 2025, 60 % genanvendelse i 2030 og 65 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035.

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 – Parkbyen, sag nr. 130

For at opfylde Rødovrestrategiens ønsker om en bæredygtig byudvikling og en mangfoldig boligsammensætning, gives der med dette kommuneplantillæg mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i lokalplanlægningen af Parkbyen.

Der er forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt at Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.

Projektforslag for konvertering af varmeforsyningen i to områder beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej sag nr. 131

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har udarbejdet projektforslag for konvertering af 2 boligområder. De er beliggende nord og syd for Roskildevej, hovedsagligt afgrænset af syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej. Projektforslaget konverterer områderne fra individuel opvarmning med naturgas til kollektiv opvarmning med fjernvarme. Fuldt udbygget vil områderne spare miljøet for ca. 9.000 tons CO2 udledning om året.

Det indstilles at projektforslaget godkendes og sendes i høring samt at projektforslaget godkendes uden vilkår om tilsagn fra fjernvarmepuljen.

Status på idrætspolitikken – ny model for udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet, sag nr. 134

Såfremt der afsættes midler til investeringer på idrætsområdet med budget 22, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der skal afprøves en model til prioritering af anlægsinvesteringer på idrætsområdet, og at erfaringerne fra denne pilotproces danner grundlag for en endelig model for prioritering af idrætsfaciliteter fremadrettet.

Forvaltningen ønsker endvidere at give en status på arbejdet med idrætspolitikken.

Forelæggelse af udkast til Sundhedspolitik inden høring, sag nr. 137

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025, inden den sendes i høring.

Du kan læse mere om dagsorden og sagerne til kommunalbestyrelsesmødet her

#bæredygtigtRødovre #BirgitteGlifberg #KV21 #Sundhedspolitik #Idrætspolitik #FIR #Affaldsplan #AlmeneBoliger