jobCAMP 23 – Beskæftigelsesindsats i verdensklasse!

I sidste uge var jeg sammen med Beskæftigelsesudvalget og embedsværket i Rødovre til KLs årlige jobCAMP i Aalborg. Generelt går det jo godt på det danske arbejdsmarked, og ledigheden er lav. Vi har dog en gruppe af unge, som enten ikke er i gang med en uddannelse eller i arbejde, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved, så vi kan få alle med ombord, og de unge bliver et del af et uddannelses- eller arbejdsfællesskab. Der var mange bud på, hvad vi kan og bør gøre fremadrettet.

I forhold til de unge var der et oplæg om de 18-24 årige i Danmark, som var interessant, og særligt hvordan vi kan give en bedre hånd i forhold til unge, som er udsatte i denne gruppe. 4 ud af 5 unge udenfor job og uddannelse kommer videre inden for kort tid – og som sådan er der ikke noget stort uforløst potentiale her.

Til gengæld står 1 ud af 5 udenfor job og uddannelse langvarigt eller tilbagevendende, altså 20% af de unge i denne aldersgruppe. Her er der helt oplagt et uforløst potentiale, som er værd at være nysgerrig på og arbejde videre med. Hvordan får vi styrket forebyggelsen og skabt et tættere samarbejde mellem familie-, skole-, social- og beskæftigelsesområdet, så vi langt tidligere end i dag får fat i de 20% unge, som er udsatte for langvarigt eller tilbagende at være udenfor job eller uddannelse – også i Rødovre?

Hvad tænker du, vi kan gøre konkret i Rødovre for at støtte unge i udsatte positioner, så de også bliver en del af uddannelses- og arbejdsfællesskabet?

Regeringen Mette Frederiksen II

I dag er en historisk dag, hvor vi har fået en flertalsregering hen over midten med de tre partier Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

23 ministre er udpeget til Regeringen Mette Frederiksen II, fordelt på partierne: 11 (A), 7 (V) og 5 (M).

Regeringen Mette Frederiksen II:

1) Statsminister Mette Frederiksen (A)

2) Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen

3) Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

4) Finansminister Nicolai Wammen (A)

5) Økonomiminister Troels Lund Poulsen

6) Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde

7) Justitsminister Peter Hummelgaard (A)

8) Kulturminister Jakob Engel-Schmidt

9) Erhvervsminister Morten Bødskov (A)

10) Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (A)

11) Miljøminister Magnus Heunicke (A)

12) Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (A)

13) Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (A)

14) Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (A)

15) Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (A)

16) Skatteminister Jeppe Bruus (A)

17) Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen

18) Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm

19) Transportminister Thomas Danielsen

20) Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund

21) Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre

22) Ældreminister Mette Kierkgaard

23) Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard 

Den nye regering trækker nu i arbejdstøjet for at implementere det politiske grundlag for Danmarks regering Ansvar for Danmark

Læs det nye regeringsgrundlag her

Kæmpe tillykke til alle vores nye ministre og også en stor tak til afgående ministre, som har ydet en formidabel indsats de sidste 3,5 år

Jeg ser frem til at følge regeringens arbejde og skubbe politisk på, hvor det er muligt.