“Taletimen” i RødovreKanalen 14.09.21

Hvis du ikke nåede at høre “Taletimen” i RødovreKanalen tirsdag den 14.september 2021 kl.16-17, har du mulighed for at lytte med her.

Kim Hammer (DF) og Birgitte Glifberg (A) var tirsdagens gæster i “Taletimen” på lokalradioen RødovreKanalen 105,9 MHz. Her var vi sammen med Radioværterne Rosa Frid og Ole Mathiasen og tekniker Bo Wischmann. Vi havde en god og livlig kommunalpolitisk debat i forbindelse med KV21 den 16.november 2021, hvor vi begge genopstiller til Kommunalbestyrelsen i Rødovre. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores snak, er du meget velkommen til at kontakte mig på birgitte.glifberg@rk.dk

Der er ca. 30 sekunders stilhed i starten af udsendelsen, men hold ud og du vil snart komme til at høre os tale.

Klik og lyt til “Taletimen” her

#KV21 #BirgitteGlifberg #Taletimen #RødovreKanalen #Merelividetfri #Lighedisundhed #EtbæredygtigtRødovre #SammenOmRødovre #Støj #Cykelstrategi #Pårørende #Socialpolitik

Kommunalbestyrelsesmøde 31.08.21

Som altid er der spændende sager på dagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet, som vi skal drøfte og træffe beslutning om. Jeg vil fx nævne:

Affaldsplan 2022-2033, sag nr. 129

Affaldsplanen 2022-2033 skal godkendes og sendes i otte ugers høring. Affaldsplanen danner grundlag for kommunens indsatser og målsætninger på affaldsområdet de næste seks år og indeholder 22 aktiviteter fordelt over fem temaer. De fem temaer handler om: Mere sortering og genanvendelse, udvikling af indsamlingsordninger, genbrug og cirkulær økonomi, erhvervsaffald og ny teknologi.

Den overordnede målsætning i planen følger den nationale målsætning om 55 % genanvendelse i 2025, 60 % genanvendelse i 2030 og 65 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035.

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 – Parkbyen, sag nr. 130

For at opfylde Rødovrestrategiens ønsker om en bæredygtig byudvikling og en mangfoldig boligsammensætning, gives der med dette kommuneplantillæg mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i lokalplanlægningen af Parkbyen.

Der er forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt at Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.

Projektforslag for konvertering af varmeforsyningen i to områder beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej sag nr. 131

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har udarbejdet projektforslag for konvertering af 2 boligområder. De er beliggende nord og syd for Roskildevej, hovedsagligt afgrænset af syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej. Projektforslaget konverterer områderne fra individuel opvarmning med naturgas til kollektiv opvarmning med fjernvarme. Fuldt udbygget vil områderne spare miljøet for ca. 9.000 tons CO2 udledning om året.

Det indstilles at projektforslaget godkendes og sendes i høring samt at projektforslaget godkendes uden vilkår om tilsagn fra fjernvarmepuljen.

Status på idrætspolitikken – ny model for udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet, sag nr. 134

Såfremt der afsættes midler til investeringer på idrætsområdet med budget 22, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der skal afprøves en model til prioritering af anlægsinvesteringer på idrætsområdet, og at erfaringerne fra denne pilotproces danner grundlag for en endelig model for prioritering af idrætsfaciliteter fremadrettet.

Forvaltningen ønsker endvidere at give en status på arbejdet med idrætspolitikken.

Forelæggelse af udkast til Sundhedspolitik inden høring, sag nr. 137

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025, inden den sendes i høring.

Du kan læse mere om dagsorden og sagerne til kommunalbestyrelsesmødet her

#bæredygtigtRødovre #BirgitteGlifberg #KV21 #Sundhedspolitik #Idrætspolitik #FIR #Affaldsplan #AlmeneBoliger