JobCAMP2022

Så er jeg kommet hjem efter 3 dage i Aalborg, hvor jeg har deltaget i JobCAMP 2022. Det var det første af slagsen for mig som nyt medlem af Beskæftigelsesudvalget i Rødovre Kommune.

Det var en meget inspirerende KL-konference, hvor der blev sat fokus på bl.a.:

– En økonomisk ny virkelighed – høj inflation og fald i beskæftigelsen.

– Dynamik og fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

– Beskæftigelsesindsatsen og jobcentrenes opgaver.

– JobCAMP-debat om fremtidens beskæftigelsesindsats.

– Ukrainere i job.

Der var et fremragende oplæg ‘Mennesket er motiveret’ af psykolog og forfatter Dorthe Birkmose. Her blev der sat skarpt på problemer som: moralsk stress, overdreven mistroisk styring, omsorgstræthed, afmagtsfølelse og hvorfor vi mennesker ikke altid træffer de klogeste beslutninger, selvom vi ved bedre, og ofte også gør det meget bedre.

Jeg blev også inspireret af forskellige oplæg om helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere.

Alt sammen noget jeg bringer med mig i det videre arbejde.

Jeg glæder mig til de fortsatte politiske drøftelser og arbejdet i Beskæftigelsesudvalget.

Budget 2023 – budgetoverslagsår 2024-2026 vedtaget 4.oktober 2022

I dag mødtes Kommunalbestyrelsen til 2.behandling af Budgetforslag 2023 – budgetoverslagsår 2024-2026. Det er en enig Kommunalbestyrelse med alle partierne bag, som i dag har gennemgået og vedtaget budgetforslaget med administrationens tekniske ændringsforslag og de fælles politiske ændringsforslag fra grupperne A, C, F, V, og Ø jf. afstemningshæftet.

Vi har valgt et statsgaranteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2023. Vi har fastlagt en kassebeholdning og kirkeskatten for 2023 fastsættes uændret til 0,72%.

Vi har vedtaget besparelser på ca. 38 mio.kr. hvilket kan lyde af mange penge, men vi har valgt at føre en økonomisk ansvarlig politik for at sikre det bedste udgangspunkt for vores by og borgerne både nu og fremtiden.

Ordførerne gav i dag udtryk for, at det har været en budgetforhandlingsproces, som har været præget af ordentlighed og tillid med god dialog blandt parterne. Jeg er stolt af at være en del af en Kommunalbestyrelse, hvor vi finder de svære løsninger sammen og står sammen om budgettet, fordi vi ved i Rødovre, at de bedste resultater opnår vi ved at samarbejde bredt på tværs af partier med tillid til hinanden og i en ordentlig tone.

Du kan læse mere om 2.behandlingen af budgettet her

Budget 2023 Rødovre Kommune