Budget 2023 – budgetoverslagsår 2024-2026 vedtaget 4.oktober 2022

I dag mødtes Kommunalbestyrelsen til 2.behandling af Budgetforslag 2023 – budgetoverslagsår 2024-2026. Det er en enig Kommunalbestyrelse med alle partierne bag, som i dag har gennemgået og vedtaget budgetforslaget med administrationens tekniske ændringsforslag og de fælles politiske ændringsforslag fra grupperne A, C, F, V, og Ø jf. afstemningshæftet.

Vi har valgt et statsgaranteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2023. Vi har fastlagt en kassebeholdning og kirkeskatten for 2023 fastsættes uændret til 0,72%.

Vi har vedtaget besparelser på ca. 38 mio.kr. hvilket kan lyde af mange penge, men vi har valgt at føre en økonomisk ansvarlig politik for at sikre det bedste udgangspunkt for vores by og borgerne både nu og fremtiden.

Ordførerne gav i dag udtryk for, at det har været en budgetforhandlingsproces, som har været præget af ordentlighed og tillid med god dialog blandt parterne. Jeg er stolt af at være en del af en Kommunalbestyrelse, hvor vi finder de svære løsninger sammen og står sammen om budgettet, fordi vi ved i Rødovre, at de bedste resultater opnår vi ved at samarbejde bredt på tværs af partier med tillid til hinanden og i en ordentlig tone.

Du kan læse mere om 2.behandlingen af budgettet her

Budget 2023 Rødovre Kommune