Tid til sommerferie! det har været en travl periode…

Så er det snart tid til sommerferie. Det har været nogle travle måneder, hvor der er drøftet og behandlet mange vigtige sager i udvalgene og i Kommunalbestyrelsen.

I Kommunalbestyrelsen har vi bl.a. fået vedtaget sag nr.104 Kommuneplan 2022 – endelig vedtagelse, som for første gang er digital. Den sætter retning og rammerne for især den fysiske udvikling af Rødovre de kommende år og bl.a. er blevet til på baggrund af et borgermøde og en otte ugers høringsperiode, hvor der indkom 41 høringssvar, som gav anledning til ændringer og justeringer.

Vi har også fået forhåndsgodkendt sag nr. 112 Klimahandlingsplanen – DK2020, som er et af kravene for at deltage i DK2020. Klimahandlingsplanen er kommunens bud på vejen frem mod at blive CO2-neutral i 2050, og indeholder 50 forskellige indsatser, som på forskellig vis bidrager til, at vi kommer i mål. Nu venter der et arbejde med at få borgere, virksomheder og foreninger til at deltage i at få indfriet de mange mål.

Læs mere om sagerne fra Kommunalbestyrelsesmødet den 21.juni 2022 her

Som noget nyt har vi i Økonomiudvalget besluttet, at borgere fra 15.juni 2022 og fremadrettet har mulighed for at orientere sig i den økonomiske oversigt, når den præsenteres for os politikere på Økonomiudvalgsmødet, sag nr. 132 Økonomisk Oversigt – juni 2022. Sagen er derfor på den åbne dagsorden fra nu af. I Økonomisk Oversigt præsenteres Økonomiudvalget for hvordan det går med økonomien i Rødovre Kommune. Den giver et overblik over forventede mer- og mindreudgifter i forhold til de penge der er afsat til de enkelte udvalg. Desuden indgår der en opfølgning på likviditeten pr. ultimo maj 2022.

Læs mere om sagen fra Økonomiudvalget den 15.juni 2022 her

På Beskæftigelsesområdet er ledigheden faldende i Rødovre Kommune, hvilket er drøftet og behandlet på sag nr.23 Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 1 kvt. 2022.07.06

Læs mere om sagen fra Beskæftigelsesudvalgsmødet den 7.juni 2022 her

I Børn- og Ungeudvalget har der også været afholdt møder. Her drøfter og behandler vi børns og unges sociale forhold, herunder sager om anbringelse uden for hjemmet. Udvalgets sager er lukkede sager.

Læs mere om udvalgets arbejde her

Dejlig ferie til jer – her står den på 3 ugers ferie rundt om i Danmark.