Kommunalpolitisk Topmøde 17.-18.marts 2022

Så er jeg hjemme efter mit første Kommunalpolitisk Topmøde 17.-18.marts 2022 i Ålborg. Det har været et par super spændende dage, hvor delegerede fra landets kommuner har deltaget i “Sammen om Fremtidens velfærd”. Dagene har budt på interessante oplæg, politiske dagsordener og økonomiske tendenser, som betyder noget for den nære velfærd nu og i fremtiden.

Der har været oplæg om de globale rammer for velfærdssamfundet, og hvordan den kommunale velfærd er under udvikling. Der var også partilederdebat, hvor regeringen og partilederne diskuterede velfærdssamfundets fremtid og udfordringer set i lyset af den seneste tids begivenheder.

Fredagens tema: “Sammen om en grønnere fremtid” satte spot den grønne omstilling. Forandringer kræver stærkt politisk lederskab, der kan sætte retning for indsatsen, og som kan være ledetråde for borgere og virksomheder, som skal gøre den grønne omstilling til virkelighed.

Der var mange gode bud på, hvad der skal til, for at transformationen mod en grønne omstilling kan lykkes. Udover politisk lederskab og retning, kan den enkelte borger og virksomhed også gøre meget.

Der blev talt om pension, og hvor vi har investeret vores penge (fremmer man den grønne omstilling qua sine investeringer?). Vores valg af transportmidler, og hvordan vi transporterer os rundt, kan også understøtte et grønnere miljø og mindske CO2 udledningen. Opvarmning af vores huse og energiforsyning er helt centralt, og her er det vigtigt, at opvarmningen på sigt sker uden fossile brændstoffer.

Den enkelte virksomhed kan også sætte fokus på at finde grønne løsninger, som både bidrager til at indfri FNs 17 verdensmål og samtidig gør virksomhederne attraktive, som leverandører eller underleverandører i samarbejdet med kommunerne.

Der er fortsat masser at tage fat på for den enkelte borger og virksomhed i Rødovre, men også i Kommunalbestyrelsen og det nye Klima- og Naturudvalg. Ved samarbejde, partnerskaber og ved at skabe nye løsninger på tværs kan vi sammen nå langt om at gøre Rødovre endnu grønnere ❤️💚🌹

#grønnereRødovre #bæredygtighed #grønomstilling #BirgitteGlifberg #naturogmiljø #klimaognatur